Cút 90 độ, nối hàn, thép đen.

Mã số sản phẩm :
Liên hệ: 0915 61 62 56

Sản phẩm liên quan