Vít lục giác chìm DIN

Mã số sản phẩm :
Liên hệ: 0915 61 62 56

Vít lục giác chìm DIN

Đặc điểm

Nhà sản xuất/ xuất xứ: Malaysia, Trung Quốc, Việt Nam

Đường kính :   M3 -->  M40
Bước ren :   0.5--> 3.5 mm
Chiều dài :   5 --> 250 mm
Xử lý bề mặt :   nhuộm đen, xi trắng…

 

Sản phẩm liên quan