CÔNG TRÌNH " DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ CÀ MAU "

  11/08/2016

  Vũ Trịnh Gia Bảo

DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ KHÍ CÀ MAU được triển khai trong năm 2016 bao gồm xây dựng một nhà máy xử lý khí công suất 6,2 triệu m3 khí/ngày cùng hệ thống kho có sức chứa 8.000 tấn LPG, 3000 m3 condensate và hệ thống cảng xuất sản phẩm lỏng tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau dự kiến được hoàn thành vào giữa năm 2017.

Theo tính toán sơ bộ của chủ đầu tư, Dự án GPP Cà Mau hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 593 tấn LPG/ngày - tương đương 207.500 tấn LPG/năm, cung cấp 34 tấn Condensate/ngày - tương đương 11.900 tấn Condensate/năm; Doanh thu trung bình là 210 triệu USD/năm (tương đương 4.400 tỷ đồng/năm), đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 500 tỷ đồng/năm. Công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp Tổng Công ty Khí Việt Nam thực hiện đúng chiến lược: đóng vai trò chủ đạo trong công nghiệp khí trên toàn quốc và phát triển ra thị trường quốc tế.  

 

Đóng góp ý kiến